User
Power
Rating
fuck_dat

fuck_dat

mannie

0.80 0.32
ravibhushankumar

ravibhushankumar

ravi bhushan kumar

1.30 0.52
AkshtaRaorane

AkshtaRaorane

Akshta Rao

0.40 0.16
Shivswaroop 0.00 0.00
tulsisunder 0.00 0.00
priya7jul

priya7jul

priya

0.60 0.24
ghostraza3

ghostraza3

Raza

0.00 0.00
QASEEMKANPUR

QASEEMKANPUR

QASEEM KANPUR

0.00 0.00
Srikay

Srikay

Srikay

6.81 2.72
nkhare8

nkhare8

Nik

0.00 0.00
rajaputana124

rajaputana124

Somaiah

0.00 0.00